ساب پله و پاگردساب پله و پاگرد

کف سابی پله و پاگرد

پله وپاگرد یکی از مکانهای پرتردد و مکانی است که کدر وسیله میشوند ویا در اثر استفاده از مواد شوینده های اسیدی جوهر نمک و وایتکس توسط اشخاص ناوارد نظافتچی کف سنگ های راه پله خراب می شود که گروه کفسابی وسنگ سابی آینه میتواند با دستگاه های کفسابی وپله سابی این مشکل را با لقمه ها و  پدهای ایتالیایی وبا دقت فراوان اساتید مجرب چاره ساز باشد که با انجام کفسابی سطح پله ها ولگردها براق ؤاینه ای میشود.


این عملیات توسط کادر مجرب و با تجربه با دستگاه ساب کوچک و مخصوص پله انجام می گردد. که در هشت مرحله انجام می شود در مرحله اول لایه و جرم برداری انجام می شود سپس زبری حاصل از مرحله اول را با لقمه های مراحل بعد نرم کرده و در آخر با استفاده از لقمه های اسیدی ایتالیایی شروع به پرداخت و جلا و آینه ای کردن سنگ پله می کنیم.
هزینه ساب پله به صورت عددی محاسبه می شود.

در کفسابی پاگرد باید توجه داشت که پاگردهایی ساب می خورند که دستگاه تک فاز یا سه فاز در آن جای بگیرد. هزینه پاگرد به صورت عددی محاسبه می شود که بستگی به نوع سنگ و ابعاد آن دارد.
هشدار بعضی مواقع نظافتچی های پله و پاگرد برای سهولت و سرعت در نظافت ندانسته از جوهر نمک و شوینده های اسیدی دیگر استفاده می کنند که به پله و پاگرد آسیب زده و باعث کدر و جرم گیری سطح پله و پاگرد می شود.

برای نظافت پله ها حتما از مایع ظرفشویی یا دستشویی استفاده کنید چون این مواد به ساب آینه ای سنگ پله وپاگرد آسیب نمی‌رساند.

گروه کفسابی ونماشویی آینه بعد از اتمام مراحل ساب پله وپاگرد نظافت هم انجام داده وبصورت تمیز و باکیفیت به اتمام میرساند.

کفسابی پله وپاگرد موزاییک:

با دستگاه پاگردهای موزاییک را ساب لایه برداری زده سپس بتونه(سیمان وچسب بتن) انجام داده و بعد چند مرحله ساب نرم و ساب براق کننده انجام میدهیم.

پله های موزاییک رو هم میتوان با استفاده از دستگاه ساب مخصوص پله لایه برداری کرد و سپس مرحله ساب نرم زده و تمیز و شفاف کرد.

ساب پخ پله:

با استفاده از دستگاه فرز پخ پله ها رو میتوان فرم و حالت مناسب داده سپس پخ پله را با استفاده از ساب مخصوص نرم کرد و جلوه زیبایی به پله داد.از مزیت های خوب اینکار تمیز ماندن پخ پله و کثیف نشدن پله است.

نانو ساب:

بعد از انجام کفسابی پله وپاگرد و نظافت راه پله میتوان پله وپاگرد را نانو انجام داد .

نانو پله وپاگرد در فضای باز:

پله ؤپاگرد ها که در فضای باز بیرون هستن بیشتر کثیف و جرم میگیرد.اما با انجام ساب بصورت آینه ای و نانو کردن میتوان تا خیلی زیاد از چرک شدن جلوگیری کرد.

ساب پولیشی:

در کفسابی پله سنگ گوهره و تراورتن چون برای پله مناسب نیستند بعد از کفسابی سطح پله وپاگرد میتوان پولیش انجام داد و سطح را براق ؤآینه ای کرد.