قیمت کفسابی

قیمت کفسابی سنگ (سنگسابی) : قیمت در انواع سنگ مختلف است که به صورت کلی اگر سطح کار پایین تر از صد متر باشد به صورت چکی (توافقی ) محاسبه می شود و اگر متراژ از صد متر بالاتر باشد قیمت به صورت متری محاسبه می شود که در سنگ هایی که در آن از زرین و اپوکسی استفاده می شود قیمت متغیر است و نانو بنابه درخواست کارفرما قیمتی جدا از ساب دارد.

قیمت کفسابی گرانیت : قیمت کفسابی گرانیت به علت گرانی لوازم قیمت بالاتری نسبت به سنگ دارد.

قیمت کفسابی موزائیک : قیمت کفسابی موزائیک بستگی به نوع درخواست کارفرما دارد که اگر دو ساب و بتونه بخواهد ارزان و اگر درخواست ساب بیشتری داشته باشد قیمت افزایش می یابد.

قیمت کفسابی بتن : قیمت کفسابی بتن پس از بازدید با کارفرما توافق می گردد.

قیمت کفسابی پله و پاگرد : هزینه کفسابی پله و پاگرد به صورت عددی محاسبه می شود.

قیمت نماشویی : بنابه ارتفاع و متراژ و میزان جرم و سختی کار محاسبه می شود.