نانو ساب

تکنولوژی نانو و ساب نانو

معمولا نانو بعد از اتمام کار ساختمان (کف و نما)به کار می رود که باعث آبگریز شدن و در نتیجه عمر بیشتر سنگ می شود و آب در آن نفوذ نمی کند ضمنا مواد شوینده در نانو نمی تواند تاثیری داشته باشد که در این میان نانو های آلمانی گرانترین و بهترین آن ها می باشد.

فواید نانو در ساختمان

1- ایجاد پوشش محافظتی
2- بهبود و مقاومت کف و نما
3- آبگریز کردن نما و کف
4- جرم نگرفتن نما و سنگ و آجر و کف و بتن
5- جلا و ثبات رنگ و براقیت سنگ کف و نمای ساختمان
6- بهبود و ثبات رنگ بتن