اجرای کفسابی و شستشوی نما در پاساژ اصفهان

این پاساژ با سنگهای خوبه دهبید و ازنا سنگفرش شده و گروه کفسابی آینه تمام این پاساژ را بصورت حرفه ای وبا کیفیت عالی انجام داده است.