ساب  سنگ کف آسانسور

سنگ کف آسانسور غالبأ به علت جابجایی اثاثیه منزل ویا ریختن آب زباله و یا آبلیمو و مواد شوینده براقی و صیقلی بودن را از دست داده است که میتواند با  تماس با تیم کفسابی آینه این مشکل و کدری و صیقلی نبودن سنگ کف آسانسور را رفع کنید.

برای کفسابی سنگ کف آسانسور باید ابتدا با استفاده از لقمه سنگ‌سابی ویا پد زبر شماره 50یا 100استفاده کرد و تمام کدری ها و کثیفی ها را ساب زد و لایه برداری کرد و سپس با ساب شماره 200وبعد از آن ساب شماره 300 و500 سنگ را نرم کرده و سپس با لقمه های اسیدی کفسابی و پندهای مخصوص ایتالیایی شروع به آینه ای و براق کردن سنگ نمود.

در کفسابی سنگهای کف آسانسور که غالبا سنگهای قیمتی می‌باشد باید خیلی دقت کرد و همچنین ابزار و لوازم این کفسابی را باید کامل داشته باشید که کار هر کسی نیست.کفسابی سنگ آسانسور با دستگاه کفسابی دستی و بصورت آب ساب انجام میشود وبا استفاده از لقمه هاو پندهای ایتالیایی بسیار گران قیمت میتوان سطحی خیلی براق و تمیز و صیقلی رسید که مستلزم حوصله و دقت فراوان استاد کفسابی می‌باشد.